LEI-kod för kapitalförsäkring

Från och med den 1 juli 2023 är det ett krav att företag som har en kapitalförsäkring måste ha en LEI-kod. Vi förstår vikten av att följa dessa nya regler och vill underlätta processen för dig. Med vår smidiga och säkra tjänst kan du enkelt skaffa din LEI-kod och säkerställa full regelefterlevnad

Behöver du en LEI-kod för din kapitalförsäkring?

Fyll i formuläret nedan för att påbörja din beställning

Steg 1 / 2

LEI-kod krävs för företag med kapitalförsäkringar från och med 1 juli 2023

För företag som har en kapitalförsäkring är det nu ett krav att ha en LEI-kod (Legal Entity Identifier) från och med den 1 juli 2023. Denna nya regel har införts för att säkerställa ökad transparens och identifiering av företag som är involverade i kapitalmarknader och finansiella transaktioner.

Vad är då en LEI-kod och varför är den viktig? En LEI-kod är en unik identifieringskod som tilldelas varje juridisk person eller företag. Den fungerar som ett globalt erkänt identitetsbevis och används för att spåra och rapportera finansiell information om företaget. Genom att ha en LEI-kod kan företag säkerställa att de följer regler och bestämmelser inom kapitalmarknader och finansiell rapportering.

För att underlätta processen för företag med kapitalförsäkringar har vi utvecklat en specialiserad tjänst för att skaffa LEI-koder. Vår smidiga och säkra plattform gör det enkelt för dig att erhålla din LEI-kod och säkerställa full överensstämmelse med de nya reglerna. Vi tar hand om allt administrativt arbete och guider dig genom hela processen, så att du kan fokusera på ditt företags kärnverksamhet

Att skaffa en LEI-kod är inte bara en legal skyldighet, det är även en investering i företagets trovärdighet och transparens. Det kan öka förtroendet hos investerare och andra intressenter och underlätta för deltagande på internationella marknader.