LEI-kod Avanza

Vill du handla på Avanza? Skaffa en LEI-kod för att säkra dina investeringar och få tillgång till en transparent handelsmiljö. Läs mer om hur du kan dra nytta av LEI-koden hos Avanza och maximera dina investeringsmöjligheter.

Dator som visar Avanzas webbplats

Vad är då en LEI-kod och varför behöver du en? En LEI-kod är en unik identifieringskod som används för att tydligt identifiera juridiska enheter som investerar på finansiella marknader. Genom att ha en LEI-kod får du tillgång till ett brett utbud av fördelar och möjligheter.

För det första ger en LEI-kod dig ökad transparens och tillförlitlighet. När du handlar med värdepapper eller investerar i olika tillgångar, kommer din LEI-kod att tydligt identifiera dig som investerare. Detta skapar förtroende hos andra marknadsaktörer och ökar din trovärdighet. Med en LEI-kod visar du att du agerar i enlighet med regler och förordningar, vilket öppnar upp möjligheter till samarbete och affärsmöjligheter.

För det andra ger en LEI-kod dig tillgång till globala marknader. Genom att ha en LEI-kod kan du handla med värdepapper och investera i olika länder och regioner. En LEI-kod fungerar som en nyckel som öppnar dörrarna till internationella marknader och gör det möjligt för dig att diversifiera din portfölj och dra nytta av globala investeringsmöjligheter.

Sammanfattningsvis, för att kunna handla på Avanza behöver du ha en LEI-kod. Genom att uppfylla detta krav får du tillgång till en transparent handelsmiljö, internationella investeringsmöjligheter och förenklad efterlevnad. Skaffa din LEI-kod idag och börja dra nytta av alla fördelar som Avanza har att erbjuda.

Behöver du en LEI-kod?

Fyll i formuläret nedan för att påbörja din beställning

Steg 1 / 2